Proiecte de hotarare 2018

Nota: Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire

Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe urmatoarele 3 luni incepand cu luna mai.pdf (172 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral pt pajistile permanente din prop.privata.pdf (185 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2018.pdf (146 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea initierii procedurii de inchiriere a pasunilor aflate in prop.privata.pdf (195 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea modificarii indicatorilor teh-economici aferenti obiectivului de investitie modernizare si reabilitare scoala cu cls I-VIII.pdf (461 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrari de interes local pt 2018.pdf (150 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea programului de masuri pt prevenirea si combaterea marginalizarii sociale.pdf (109 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare pt anul 2018-2019.pdf (142 KB)
Descarca proiect de hotarare privind dezmembrarea imobilului(teren) in suprafata de 8679 mp.pdf (174 KB)
Descarca proiect de hotarare privind implementare proiect realizare teren minifotbal.pdf (456 KB)
Descarca proiect de hotarare privind incheierea exercitiului bugetar la data 31.12.2017.pdf (108 KB)
Descarca proiect de hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe trim.I 2018.pdf (106 KB)
Descarca proiect de hotarare privind insusirea inventarului bunurilor care apartin dom. public.pdf (316 KB)
Descarca proiect de hotarare privind insusirea inventarului bunurilor care apartin dom.public.pdf (323 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea cotizatiei lunare pt organizarea si exercitarea functiei de audit public intern.pdf (360 KB)
Descarca proiect de hotarare privind reanalizarea HCL nr.5 din 2018 ref. la inventarul bunurilor care apartin dom. public.pdf (138 KB)
Descarca proiect de hotarare privind revocarea HCL nr.17 din 2018 privind initierea procedurii de inchiriere a pasunilor.pdf (184 KB)
Descarca proiect de hotarare privind revocarea HCL nr.23 din 2017 privind implementare proiect realizare teren minifotbal.pdf (172 KB)
Descarca proiect de hotarare privind revocarea HCL nr.26 din 2017 privind dezmembrarea imobilului in suprafata de 8679mp .pdf (176 KB)
Descarca proiect de hotarare privind solicitarea adresata ministrului educatiei nationale pt emiterea avizului in vederea schimbarii destinatiei terenului in suprafata de 1490mp.pdf (167 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilire functii publice, modificare si actualizare organigrama, nr. personal si stat de functii.pdf (666 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale.pdf (159 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta incepand cu luna septembrie.pdf (132 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim. III si IV 2018.pdf (125 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate pt extinderea limitelor intravilanului comunei in vederea realizarii investitiei ferma de reproductie suine.pdf (306 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate pt extinderea limitelor intravilanului in vederea realizarii investitiei ferma de bovine si spatiu de procesare la dune farm bulls srl.pdf (325 KB)
Descarca proiect de hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe trim. II al anului 2018.pdf (117 KB)
Descarca proiect de hotarare privind actualizarea HCL nr 14 din 2010 privind aprobarea nomenclatorului stradal.pdf (3 MB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presed. de sedinta incepand cu luna decembrie.pdf (133 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare rectificare buget local pe trim. IV 2018.pdf (121 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectif. bug. loc pe trim. IV 2018.pdf (145 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea regulam. privind instituirea si admin. taxei speciale de salubrizare.pdf (206 KB)
Descarca proiect de hotarare privind cheltuirea sumei de 5000 lei din venituri proprii pt org. Pomului de iarna pt prescolarii si scolarii din cadrul unit. de invatam. de pe raza comunei.pdf (126 KB)
Descarca proiect de hotarare privind desemnare reprezentant din partea CL in Consil. de Admin. al Sc. Gim. Radomiresti in anul scolar 2018-2019.pdf (116 KB)
Descarca proiect de hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe trim. III 2018.pdf (123 KB)
Descarca proiect de hotarare privind insusirea bunurilor care apartin dom. privat al comunei.pdf (184 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bug. local pe trim. IV 2018.pdf (114 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea consumului lunar de carburanti pt autoturismele si utilajele aflate in dotarea primariei pentru anul 2019.pdf (150 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor local pe anul fiscal 2019.pdf (120 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri
      Solicitare informatii / Legislatie